Risk- en god riskspridning är nyckeln till lyckade investeringar

0

En god riskspridning är nödvändig och nyckeln till lyckade investeringar. Det är svårt att få hög avkastning utan att ta några risker. Desto högre risk desto mer vill man som investerare ha betalt för den risken som man tar. Om du föredrar en säker investering får man också acceptera en lägre avkastning.

Om du tex sparar i en strategifond får du tillgång till ett stort urval av fonder där man sprider riskerna över flera olika tillgångar. Olika tillgångsslag har olika rörelsemönster och efterfrågan kan variera över tiden och konjunkturcykeln. Syftet med investeringar är att skapa en bra avkastning över tiden.

Exempel på olika typer av tillgångar

 • Räntor
 • Valutor och penningmarknadsfonder
 • Aktier
 • Obligationer
 • Traditionella fonder som bedriver aktiv fondförvaltning
 • ETF fonder och olika typer av indexfonder som ofta har passiv förvaltning
 • Högrisk instrument som derivat, warranter och optioner
 • Fonder med en viss inriktning exempelvis hedgefonder
 • Fastigheter
 • Råvaror exempelvis ädelmetaller som guld
 • Private Equity – dvs företag som investerar, förädlar och säljer företag.
 • Samlarprodukter – exempelvis samlarbilar, konst etc

Man skiljer mellan risk  och osäkerhet på så sätt att vid risk kan de olika handlingsalternativen bestämmas. Vid osäkerhet vet man däremot inte sannolikheten att de olika utfallen inträffar.

Exempel på risker är geopolitiska risker, risker för att räntan höjs, risker vid valutaförändringar mm.

Share.

About Author

På investeringar.biz skriver jag om tips och råd kring kring pengar. Jag heter Daniel Larsson och är civilekonom.

Leave A Reply