Lönsamhetsbedömning

0

Avkastning är ett mått hur mycket pengar har stiger i värde och vinsten på ditt sparande.

Kalkylmetoder
Det finns olika kalkylmetoder för att bestämma lönsamheten av en investering.

  • Annuitetsmetod
  • Kapitalvärdemetod (nuvärdemetoden)
  • Internräntemetod
  • Pay-off metod – är den vanligaste metoden inom svenska företag och används tex ifall du vill se på investeringar som ska betala sig snabbt
Share.

About Author

På investeringar.biz skriver jag om tips och råd kring kring pengar. Jag heter Daniel Larsson och är civilekonom.

Leave A Reply