Inflationen påverkar investeringarnas värde

0

Inflationen påverkar naturligtvis investeringarnas värde och med inflation avses en generell prishöjning och stigande priser. Det innebär att varor och tjänsters  pris ökar i förhållande till penningenheten och kan han en avgörande betydelse för bedömningen av en investerings lönsamhet. Relativprisförändringar dvs att en viss vara ökar i pris är inte inflation och kan tex bero på ökad efterfrågan på en vara.

För att det ska vara inflation ska det alltså handla om en generell prisökning. Ett av de vanligaste inflationsmåttet är Konsumentprisindex. Samtliga inflationsmått väntas understiga 2 procent, som är Riksbankens mål, under 2012 enligt en artikel i Dagens Industri.

Share.

About Author

På investeringar.biz skriver jag om tips och råd kring kring pengar. Jag heter Daniel Larsson och är civilekonom.

Leave A Reply