Läs om olika typer av investeringar – vilka är de bästa investeringarna?

investeringarMånga ställer sig frågan ifall deras finansiella tillgångar inte kan ge bättre avkastning än den låga bankräntan som ges i dagsläget och naturligtvis finns det andra och i många fall bättre alternativ.
Fallande räntor innebär att det är svårare att investera. Reporäntorna ligger på rekordlåga nivåer vilket är bra för låntagare men mindre bra för investerare. Var ska man investera för att få högre avkastning. Kapital är det bäst presterande tillgångsslaget på lång sikt. Med andra ord är möjligheten att få högre avkastning från eget kapital mycket bättre än någon andra tillgångsslag.

Vad är en investering?

Kanske har du ställt dig frågan vad som egentligen menas med en investering. En investering är en kapitalinsats som förväntas leda till framtida avkastning. De pengar du tjänar och sparar för framtida kostnader kan du välja att ge avkastning för framtiden istället för att låta de gå på tomgång. Detta kallas Investering. Det finns naturligtvis mängder av olika investeringar i tillväxtsegment som innebär bättre avkastning på ditt kapital. På den här bloggen tänkte jag tipsa dig om en del typer av investeringar som jag tycker är intressanta.

Att ha målsättningar med sin investering

 • Få avkastning på pengar som inte används
 • Spara ihop pengar för ett specifikt mål i livet
 • Spara för att ha ifall man får ekonomiska problem i framtiden

En av de viktiga anledningarna till att man måste investera klokt är ifall det blir stigande inflation. Inflationen är den hastighet med vilken levnadskostnaderna ökar. Inflationen innebär att pengar minskar i värde eftersom det inte går att köpa samma mängd av en vara eller en tjänst i framtiden som den gör nu, eller gjorde i det förflutna.

För att lyckas med din investering se till att:

 • Sätt realistiska mål
 • Gör en vana i att investera
 • Ta inga onödiga risker
 • Ha tålamod och se till att du inte betalar stora provisioner
 • Diversifiera och sprida dina risker på olika sorters investeringar

Realinvesteringar

Framgångsrika investerare bygga ett bra team runt dem. De inser att de inte behöver vara expert på alla områden om de utvecklar ett bra nätverk. Från ett företagsperspektiv används realinvesteringar som en benämning för anläggningsinvesteringar och lagerinvesteringar och det handlar alltså om verkliga tillgångar.

 • Fastigheter
 • Råvaror som ädelmetaller (guld, silver, platina, palladium) metaller och olja
 • Skog

Finansiella investeringar

Historiskt sett har aktier varit ett av de bättre sätten att investera i men senaste årens svängningar på aktiemarknaden har visat att det även finns risker på aktiemarknaden. Finansiella investeringar omfattar värdepapper och investeringar i aktier, obligationer etc.

 • Investera i aktier
 • Investera i fonder
 • Värdepapper i råvaror och reala investeringar
 • Investera i ETF:er
 • Företagsobligationer
 • Investera i onoterade bolag
 • Energi och el som vattenkraft, kärnkraft och alternativa energislag som vind och solenergi

Att investera i företag och papper innebär risker eftersom man som småbolagsägare har ett informationsunderläge gentemot styrelse och ledning. Riskerna är att pengarna rinner ut ur företaget och undermålig redovisning och revision. Samtidigt kan man tänka på att det kan finnas en uppsida i att köpa aktier i synnerhet i nystartade bolag. Att sälja kan också vara en risk exempelvis sålde Ronald Wayne 1976 sin 10% andel i Apple för $800. Nu 2012 är samma andel i Apple värd 58 065 210 0000 dollar.

Immateriella investeringar och FOU-investeringar

Immateriella investeringar kan vara en värdefull tillgång exempelvis:

 • Patent, produktutveckling, domännamn och webbplatser.
 • Immateriella tillgångar

Inom vilka segment tror man att tillväxten sker?

Här  är några alternativ där man pratar om stora tillväxt siffror:

 • Storstäder och megastäder: mer än 60% av jordens befolkning beräknas bo i en megacity år 2025. Globalt kommer det finnas 30 megastäder där majoriteten finns i utvecklingsländerna Indien, Kina, Ryssland och Latinamerika. Naturligtvis innebär det att det kommer ske en tillväxt i dessa regioners infrastruktur exempelvis vägar och fabriker som ligger i närheten.
 • Megaregioner dvs att städer flyter samman.
 • Digital valutor som Bitcoin, Litecoin och Ethereum
 • Afrika – nu nämns den afrikanska kontinenten som det nya Kina.
 • Miljöteknik och klimatinnovationer
 • Robotisering och artificiell intelligens
 • Wellness (dvs hälsa och skönhetsoperationer)
 • Datorspel
 • Guld och ädelmetaller (mycket beroende på att politikerna trycker pengar)